Lỗi: Execution default of goal org.jvnet.jaxb2.maven2:maven-jaxb2-plugin:0.12.3:generate failed

Thảo luận trong 'Java' bắt đầu bởi Smile, 30/11/15.

Lỗi: Execution default of goal org.jvnet.jaxb2.maven2:maven-jaxb2-plugin:0.12.3:generate failed 5 5 1votes
5/5, 1 phiếu

Lượt xem: 727

 1. Chủ đề
 2. Reviews (1)
 1. Smile Administrator

  Linkhay
  [​IMG]

  Lỗi xảy ra khi generate tự động các class từ WSDL sử dụng maven trong spring mvc.
  Chi tiết mã lỗi:
  Mã:
  Execution default of goal org.jvnet.jaxb2.maven2:maven-jaxb2-plugin:0.12.3:generate failed: A required class was missing while executing org.jvnet.jaxb2.maven2:maven-jaxb2-
  plugin:0.12.3:generate: com/sun/xml/bind/v2/model/core/TypeInfoSet ----------------------------------------------------- realm = plugin>org.jvnet.jaxb2.maven2:maven-jaxb2-
  plugin:0.12.3 strategy = org.codehaus.plexus.classworlds.strategy.SelfFirstStrategy urls[0] = file:/C:/Users/datdaot/.m2/repository/org/jvnet/jaxb2/maven2/maven-jaxb2-plugin/
  0.12.3/maven-jaxb2-plugin-0.12.3.jar urls[1] = file:/C:/Users/datdaot/.m2/repository/org/jvnet/jaxb2/maven2/maven-jaxb2-plugin-core/0.12.3/maven-jaxb2-plugin-
  core-0.12.3.jar urls[2] = file:/C:/Users/datdaot/.m2/repository/org/apache/commons/commons-lang3/3.2.1/commons-lang3-3.2.1.jar urls[3] = file:/C:/Users/datdaot/.m2/
  repository/com/sun/org/apache/xml/internal/resolver/20050927/resolver-20050927.jar urls[4] = file:/C:/Users/datdaot/.m2/repository/junit/junit/4.8.1/junit-4.8.1.jar urls[5] =
  file:/C:/Users/datdaot/.m2/repository/org/codehaus/plexus/plexus-utils/1.5.15/plexus-utils-1.5.15.jar urls[6] = file:/C:/Users/datdaot/.m2/repository/org/jvnet/jaxb2/maven2/
  maven-jaxb22-plugin/0.12.3/maven-jaxb22-plugin-0.12.3.jar urls[7] = file:/C:/Users/datdaot/.m2/repository/org/glassfish/jaxb/jaxb-runtime/2.2.11/jaxb-runtime-2.2.11.jar
  urls[8] = file:/C:/Users/datdaot/.m2/repository/org/glassfish/jaxb/jaxb-xjc/2.2.11/jaxb-xjc-2.2.11.jar urls[9] = file:/C:/Users/datdaot/.m2/repository/org/apache/maven/plugin-
  tools/maven-plugin-annotations/3.2/maven-plugin-annotations-3.2.jar Number of foreign imports: 5 import: Entry[import org.sonatype.plexus.build.incremental from realm
  ClassRealm[plexus.core, parent: null]] import: Entry[import org.codehaus.plexus.util.Scanner from realm ClassRealm[plexus.core, parent: null]] import: Entry[import
  org.codehaus.plexus.util.DirectoryScanner from realm ClassRealm[plexus.core, parent: null]] import: Entry[import org.codehaus.plexus.util.AbstractScanner from realm
  ClassRealm[plexus.core, parent: null]] import: Entry[import from realm ClassRealm[maven.api, parent: null]] -----------------------------------------------------
  
  Cách sửa lỗi đơn giản nhất là thay đổi version của maven-jaxb2-plugin từ 0.12.3 xuống 0.12.1
  và thêm <generateDirectory>${project.build.sourceDirectory} </generateDirectory>
  HTML:
  <executions>
            <execution>
              <goals>
                <goal>generate</goal>
              </goals>
            </execution>
          </executions>
          <configuration>
            <schemaLanguage>WSDL</schemaLanguage>
            <generatePackage>com.test.wsconsumer.wsdl</generatePackage>
            <schemas>
              <schema>
                <url>http://localhost:8080/ws/countries.wsdl</url>
              </schema>
            </schemas>
          </configuration>
  ....
  
  thành
  HTML:
  <executions>
            <execution>
              <goals>
                <goal>generate</goal>
              </goals>
            </execution>
          </executions>
          <configuration>
            <schemaLanguage>WSDL</schemaLanguage>
            <generateDirectory>${project.build.sourceDirectory}                          </generateDirectory>
            <generatePackage>com.test.wsconsumer.wsdl</generatePackage>
            <schemas>
              <schema>
                <url>http://localhost:8080/ws/countries.wsdl</url>
              </schema>
            </schemas>
   </configuration>
  ....

  (*)Chú ý: Password giải nén (nếu có): 4online.net
  - Khi có bất kỳ link nào bị xoá, die hoặc không tải được, hoặc cần trợ giúp... xin vui lòng thông báo qua Group Hỗ Trợ Cài Phần Mềm
  huong dan tai file

  Hướng Dẫn Nhận 100k Thẻ Cào Miễn Phí: chỉ trong thời gian 1/11/2016 - 30/12/2016
  nhan the cao 100k momo mien phi

  Bài cùng chuyên mục

  Tags:
  Tags:
  Đang tải...
 2. Đang tải...


 3. Smile

  Smile Administrator Thành viên BQT

  Lỗi này xảy ra khi web service phía server (producing) trả về sai. Chỉnh lại link cho đúng sẽ tự động hết lỗi.
  LocNguyen thích bài này.

Chia sẻ trang này

Đang tải...